පිය­ස්සක් නැති පරෙ­වි­යෙක්

31528e55-8309-4c1b-bb40-2d24f595007d.jpg

සුනා­මිය ඉතිරි කළ එකම එක බිත්ති­යක්
ඇණ ගසා ඇති එහිම පයා­ගල කුරු­ස­යක්

ඒ පියස යට විසූ එකම එක පරෙ­වි­යෙ­ක්
පාළු මැටි බිත්තියේ තනයි දැන් කූඩු­වක්

හැර දමා ගියේ නැත සියලු දෙන ගිය නමුත්
ඉගි­ළෙ­මින් සිටියා ද රුදුරු දිය කඳ උඩින්

පැටවු ටික ආවාම බි‍ඳෙන බිත්ත­ර­ව­ලින්
උනුත් මෙහි නවතී ද නුඹ වගේ පාළු­වෙන්kisiwek.png

කියාවී ද උන් නුඹට යමු කියා බිත්ති­යෙන්
අලුත් වහ­ලක් යටට මෙහි සෙවණ නැති බැවින්

පිදුරු මඩු සුග­න්ධය නුඹේ සිත රැඳී ඇත
ගොන් කණුව යට වැටුණු සහල් ඇට මතක ඇත

ඒ කදිම මතක මැද නුඹ මෙහි ම සිටි­යාට
ඒ මතක නැති අලුත් පරෙ­වියෝ යති ඉගිළ

නුඹ මෙහි ම නැව­තු­ණොත් මම නිවෙස තන­න්නෙමි
පියස යට හොඳ තැනක් නුඹට වෙන් කර­න්නෙමි

එරික් ඉල­ය­ප්ආ­රච්චි
(කිසි­වෙක් කවි­යන් නොම­රති සහ
තවත් කවි කෘති­යෙනි)


220px-EricIllayapparachchi

Eric Illayapparachchi-Finally the poem has found a reader. the poem is for tunatr than the TSUNAMI pigeon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s