පසුගිය දා ‘රාවය’ ට වසර 30 ක් පිරුණා.

පසුගිය දා ‘රාවය’ ට වසර 30 ක් පිරුණා. 1990 ඉඳන් අවුරුදු කිහිපයක් මාත් ‘රාවය’ට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කළා. කලාව, සංස්කෘතිය පිලිබඳව පල වුණු පිටුවල සංස්කාරකවරුන් වුණේ මා මිත‍්‍ර මනුබන්ධුයි, මමයි.ravaya_logo_410px

අපූරු වගේම විශේෂ මතක සටහන් පිරුණු කාලයක්.

එ් කාලෙ පුවත්පත්වල විවිධ කාරණා සම්බන්ධයෙන් අදට වඩා ඉතා උණුසුම් වාද විවාද ඇති වුණා කියලයි හිතෙන්නෙ. ඒ වගේම අදට වඩා විශාල පිරිසක් ඒවා කියෙව්වා. විද්‍යුත් මාධ්‍ය ලොකුවට ව්‍යාප්ත වෙලා නොතිබුණු නිසා පුවත්පත්වලට ලොකු අවධානයක් තිබුණ. රාවයේ අපේ පිටුවලත් විශේෂයෙන්ම කලාව සම්බන්ධයෙන් රසවත් සංවාද ඇති වුණා මතකයි.

1915284_101037753258498_834071_n

 

Nihal Peiris

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s