අැඩොල්ෆ් හිට්ලර් පෙන්වූ නායකත්ව ගුනාංග

සියලු දෙනාගෙන් යම් දේවල් උගත හැකි බව මම විශ්වාස කරන්නෙමි.එබැවින් ඉතිහාසය යම් කෙනෙකු කෙසේ විග්‍රහ කර දැක්වුවද,ඔවුනගෙන් ඉගෙන ගත හැකි දෙය ලබා ගැනීමට නොපැකිලෙමි.අැඩොල්ෆ් හිට්ලර් පිලිබඳ මතයද hiter_5මෙසේමය.මොහුගේ චරිත කථාවෙන් පහත ගුනාංග නිරීක්ශනය වේ.
1.ආත්ම විශ්වාසය.
2.පැහැදිලි, නිර්වුල් අරමුනක් තිබීම.
3.අරමුන සාක්ශාත් කර ගැනීමට පැහැදිලි වැඩ පිලිවෙලක් තිබීම.
4.සාධනීය අනාගතයක් පිලිබඳ විශ්වාසයක් සන්නිවේදනය කිරීම.
5.ජනතාවට සාධනීය අනාගතයක් පිලිබඳ බලාපොරොත්තුවක් ලබා දීම.
6.වචන වලින් නොව ක්‍රියවෙන් තම මතය ඒත්තු ගැන්වීම.
7.නම්‍යශීලී වීම.
8.ලැබෙන ඉඩ ප්‍රස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගැනීම.
9.සියලු පුද්ගලික දේ අරමුන වෙනුවෙන් පසෙක ලීමට හැකිවීම.
10.තමන්ගේ මතයට අවනත සංවිධානයක් ගොඩ නගා ගැනීම.

 

Jagath Gunawardana Attorney-at-law

Views – 1,456

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s