ජීවිතය කියවීම

”ජීවිතය කියන්නේ හරියට නිධන්ගත රෝගයක් වගේ. ආසාවෙන් කළ හැකි යමක් සොයා ගැනීම ඒ රෝගයට දීර්ග කාලීන පිළියමක් සොයා ගැනීම හා සමානයි.”

උූද්ධෘතය – Shanghai Baby – wei Hui – සිංයල පරිවර්තනය – ෂැංහයි සොඳුරිය – පරිවර්තක – දෙව්දු සෙනෙවිරත්න – ප‍්‍රකාශනය – විදර්ශන.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s