සංවර්ධනය, ආයෝජනය සහ පරිසරය

බටහිර ආර්ථික විද්‍යාව සම්පත් අසීමිත යැයි සිතනවා.ඔවුන් සම්පත් වලට ගරු කරන්නේ නෑ. ඒ අනුව පවත්නා සම්පත් වර්තමාන පරිභෝජනයට යැයි සිතන ඔවුන් එය අනාගතයට ඉතිරි කිරීම මෝඩ කමක් යැයි සිතනවා. ඒ වගේම විදේශීය ආයෝජන ගැනත් පැහැදිලි කර ගැනීමක් අපට අවශ්‍යයි. ආයෝජකයින් ඒ සඳහා අපේ රටවල් තෝරා ගැනීමේදි ඒ නිසා ගොඩ නැගෙන අපද්‍රව්‍ය ගෙවීමකින් තොරව පරිසරයට මුදා හැරීමට ඇති හැකියාව ගැන විශේෂයෙන්ම සලකනවා. එය තමා ඔවුන්ගේ ලාභය. එහෙමයි ඔවුන් ලාබ ගණන් බලන්නෙ.

(පරිසර වැඩමුළුවකදී කරන ලද දේශනයකිනි.)

ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිසර නීතිවේදි ජගත් ගුණවර්ධන

Views – 2,143

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s