කොල්ලකාරී ධනවාදයට එරෙහිව මාක්ස්වාදය

සන්නන්දනාත්මක ඵෙතිහාසික විශ්ලේෂණයකි

මා භාවිතා කළ සහ ආර්ථික විද්‍යා විෂයන්හී දි මින් පෙර යොදා නොගැණුන විශ්ලේෂණ විධි ක‍්‍රමය, මුල් පරිච්ෙඡ්්දයන් කියවීම තරමක් දුෂ්කර බවට පත් කරවයි. නිගමනයකට ඒමට හැම විට නොඉවසිලිමත් වන්නා වුත්, පොදු ප‍්‍රතිපත්තින් සහ ස්වකීය හැඟීම් පුබුදුවා ලූ ක්ෂණික ප‍්‍රශ්න අතර සම්බන්ධය දැන ගැනීමට පුල පුලා බලා සිටින්නා වුත් ප‍්‍රංශ ජනයා, මෙය එක හුස්මට කියවා ගෙන යෑමට තමනට නොහැකි නිසා සිත් අධෛර්යයට පත් වන්නට පුළුවන. ………විද්‍යාව කරා වු රජ මාවතක් නොමැත. එහි දිදුලන මුදුනට ළඟා වීමට අවස්ථාවක් ඇත්තේ, එහි තියුණු ගිරිහෙල් ඔස්සේ වු වෙහෙසකර නැග්මට බිය නොවන්නවුන්ට පමණි.
(දාස් කැපිටාල් – කාල් මාක්ස්)

15697802_238934413211047_526921634721609081_nටි. අන්ද්රාදි
කර්තෘ ප‍්‍රකාශනයකි

– Contact No. 0382237470

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s