මිනිස් හදවතට ඊට වඩා තවත් බලාපොරොත්තු විය හැකි ආසාවක් තිබේද?

ආදරණීය ජිම්,

හෙට හිරු උදා වන විට මා මර දමනු එහෙයින් සියල්ලක්ම ඔබට කකියන බවට ඔයාට වු පොරොන්දුව ඉටු කිරීමට නම් දැන් මා එය කළ යුතුය. එහෙත් ඇත්ත වශයෙන්ම ගත් කළ ඔයාත් මාත් අතර එතරම් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් අනවශ්‍යය. අපි කවදත් වැඩි වදන් නොමැතිව එකිනෙකා අවබෝධ කර ගත්තෙමු. අපි පොඩිවුන් දාත් එය එසේම විය. …….

එම හෙට උදැසණ සම්බන්ධයෙන් ඔයාත් මරතිනිත් දෙදෙනාම විසින් මනාව වටහා ගත යුත්තක් ඇත. මම අතිශයින් ප‍්‍රීතිමත්ව තෘප්තිමත්ව සිටිමි. මීට වඩා යහපතක් මට දෛවයෙන් ඉල්ලා සිටිය නොහේ. මා එසේ කීබව මර්තිනිට කියන්න. ඔහු යහපත් මනුෂ්‍යයෙකි.හොඳ සහෝදරයෙකි. ඔහු එය අවපෝධ කරගනු ඇත. ප‍්‍රියාදරිය මෙතරම් ඉක්මණට රහස් නඩු විභාග සහ මරණ දඬුවම් වෙත ආපසු යෑමෙන් මඬේ සිට වු ඉනි වැනි වූ මේ පුද්ගලයන් අපට යහපතක් කරන බව ද ඔවුන්ට අයහපතක් කරන බව ද මම දනිමි.එසේම ඉතිරි වී සිටින ඔයාලා එක්සත්ව තදින් පහර ගැසුවොත් ංතා ශ්‍රේෂ්ඨ දේවල් අනාගතයේදී දැකිය හැකි බව මම දනිමි…..කාර්යයේ මගේ කොටස මම ඉටු කර ඇත්තෙමි. මෙම මරණ දඬුවම මා එය හොඳින් කළ බවට සාධකයකි. ඔවුන් මා මරන්නේ මට බය බැවිනි. මිනිස් හදවතට ඊට වඩා තවත් බලාපොරොත්තු විය හැකි ආසාවක් තිබේද?

xz

ඇට මැස්සා
ඊ. එල්. වොයින්චි
පරිවර්තනය
සුගතපාල ද සිල්වා
අපේ කට්ටියේ පොතක් – ගොඩගේ ප‍්‍රකාශනයක්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s