අලි ඇතුන් අතර සම ෙලෙංගිකයෝ ද වෙති. — Elephant Island

ෙලෙංගික වශයෙන් උත්තේජනය ලබන වයස වන විට තරුණ පිරිමි සතුන්ගෙන් මතු වන විරුද්ධ ෙලෙංගිකයන් කෙරෙහි ආකර්ශනය ඉල්ලා සිටින හැසිරීම් ස්ත‍්‍රී ආධිපත්‍යයක් සහිත අලි රංචුව නොඉවසනා ආකාරය මීට පෙර පෙන්වා දී තිබේ. මේ ආකාරයට වනයේ තැත තැන තනි වන පිරිමි හස්තීන් සපුරා ගත නොහැකි වු නිසාම ෙලෙංගික අසහනයකින් පෙලෙන ආකාරයක් හ\ුණාගත හැකිය. තවද ඒ අවශ්‍යතාව කෙසේ […]

via අලි ඇතුන් අතර සම ෙලෙංගිකයෝ ද වෙති. — Elephant Island

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s