ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර්ගේ හිස ?

මෙය ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් ගේ හිස් කබොල්ල බවත් එහි දක්නට ලැබෙන විශාල සිදුර ඔහු හිස ට වෙඩි තබා ගැනීම නිසා ඇති වුණක් ය කියාත් මොස්කව් වලින් වාර්තා වේ. ඇතැම් පුරා විද්‍යාඥයින් එය පිලි ගැනීමට මැලි වුනත් එය එසේ ම යැයි සහතික කිරීම ට රුසියානුවෝ ඉදිරිපත් වෙති.

hitlerdead.jpg

18581801_1318683771541971_7344472715935028647_nඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් (පුරාවෘත්තය සහා දේශපාලනය )

“සතුරා තමාගේ දොරකඩට පැමිණ තට්ටු කරන තෙක් නොසිට සතුරාගේ දොරට තට්ටු කොට පහර දීම ප‍්‍රතිපත්තියක් කර ගත යුතු ය.”ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් විසින් එසේ පවසන ලද්දේ යැයි වාර්තා වෙයි. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔහුගේ දේශපාලන හැසිරීම තුළ ද අපට එවැනි තත්වයක් දකින්නට පුළුවන. ඔහු වනාහි කාලයත්, කාලානුරූපව මතුවන අවස්ථා සිද්ධීත් සියුම්ව නිරීක්ෂණය කොට හසුරුවා ගැනීමට කටයුතු කළ ¥රදර්ශි රාජ්‍යතාන්ත‍්‍රික … CONTINUE READING

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s